KONFIDENTSIAALSUSE POLIITIKA

Personaalsete andmete konfidentsiaalsus poliitika kehtib kogu informatsiooni puhul, mida interneti pood Lamingo.ee võib saada ostja kohta Lamingo.ee kasutamise ajal.

Lamingo.ee kasutamisel ostja poolt tähendab seda, et ostja on nõus sealse konfidentsiaalsuse poliitikaga ning ostja personaalsete andmete töötlemise tingimustega.

Juhul, kui ostja ei nõustus konfidentsiaalsuse poliitika tingimstega, peab ostja lõpetama internetipoe Lamingo.ee külastamist.

Müüja ei kontrolli personaalsete andmete õigsust, mida esitab kasutaja internetipoes.

Konfidentsiaalsuse poliitika seab kohustuslikuks müüjat mitte edastada ning kaitsta personaalseid andmeid, mida ostja edastab seoses tellimuse vormistamisega. Personaalsed andmed esitatakse ostja poolt tellimuse vormistamisel vormistamis blanketil ning sisaldavad järgmist informatsiooni:
Nimi, perekonnanimi, kontakt telefon, e-posti aadress (e-mail), kauba toimetamise asukoht.

Internetipood viib läbi lehekülje külastatavate klientide IP-aadressite kogu statistikat. Antud informatsiooni kasutatakse tehniliste probleemide ja rikete tuvastamiseks ning lisaks kontrollitakse ebaseaduslike ülekannete tehinguid.

Müüja on isikuandmete vastutav töötleja,  müüja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Igasugune personaalne informatsioon, mida ei ole eelnimetatult mainitud (tellimuste ajalugu, brauserite kasutamine ning operatiivsüsteemid jne) on turvaliselt kaitstud.

Internetipood võib kasutada ostja isiklike andmeid järgmisteks eesmärkideks:
Ostja tagasiside saamiseks sh meeldetuletuste ja päringute saatmiseks, teenuse osutamiseks, avalduste ja päringute töötlemiseks ostja poolt.

Ostja turvalise asukoha tuvastamiseks, et vältida pettust.

Ostja poolt esitatud andmete õigsuse kontroll.

Internetipoe ostja teavitamine tellimuse korrasolekust.

Ostja effektiivse ja turvalise internetipoe kasutamise toettamine tehniliste probleemide tekkimisel.

Ostjale esitada , tema nõusolekul, toodete uuendustest, eripakkumistest, hinnapakkumistest, uudiste informeerimine ning muu info jagamine internetipoe Lamingo.ee või nende partnerite nimelt.
Reklaami jagamine teostatakse Ostja nõusolekul.

Ostja isiklike andmeid töödeldakse ilma piiranguteta kõikide seaduslike meetodite abil, sh personaalsete andmete infosüsteemides automatiseerimise kasutamise abil või ilma. Kasutaja nõustub, et müüjal on õigus edastada personaalseid andmeid kolmandatele isikutele, sh kohaletoimetamist teenust osutavale ettevõttele, kauba kohaletoimetamise teenuse täitmise eesmärgil, mida ostja vormistas internetipoes.
Juhul, kui kaup on kadunud või levitatakse isiklike andmeid, müüja on kohustatud ostjat sellest viivitamatult teavitama.

Müüja on kohustatud igal võimalusel kaitsta ostja personaalseid andmeid kuritarvitamise eest või sattumist kolmandatele isikutele, info kadumise, blokeerimise, kopeerimise, levitamise ja muude mitte seaduslike kasutamise võimaluste eest.

Müüja koostöös ostjaga kasutab kõik võimalikud meetmed, et vältida kahjude või muid negatiivseid tagajärgi põhjustatud kaotuse või isikuandmete avalikustamine Ostja kohta.

Vaidluste lahendamisel,mis tulenevad internetipoe ostja ja toote tarnija vahel, on kohustuslik nõude esitamine (kirjalik ettepanek vabatahtliku vaidluse lahendamiseks) enne kohtusse pöördumist.

Müüja teavitab 14 kalendripäeava jooksul alates nõude laekumist taotlejat tulemustest.

Juhul, kui ei jõuta kokkuleppele, on ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.